• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Бібліотека


/Files/images/novini_2017/laskavo_prosymo.gif


Завідувач бібліотеки

/Files/images/Фото на сатй - 2.png Комунального закладу "Чугуївський ліцей № 2"

Петушкова Ірина Петрівна

Завітайте до нашої бібліотеки!
Наша бібліотека... Саме тут учні вперше знайомляться з самостоійно прочитаною книгою, вучаться обирати для себе одну найкращу із великої кількості, які їх оточують. Саме до неї поспішає й молодий, й досвідчений вчитель, щоб знайти в книгах мудрість великих педагогів. Не обходять бібліотеку ліцею й батьки, які прагнуть постійно вчиться, самовдосконалюваться. Скільки читачив, стільки й відповідей повинна дати шкільна бібліотека, нікого не обділивши увагою прекраснішого чуда світу - книги.

/Files/images/novini_13/биб.JPG/Files/images/P3201467.JPG/Files/images/P3201468.JPG/Files/images/2020/1603298507720.jpg

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

БІБЛІОТЕКИ ЛІЦЕЮ:

  • виховання в учнів інформаційної культури, культури читання, шанобливого ставлення до книги та підручників;
  • упровадження сучасних інформаційно-комунікативних технологій та використання медіа-ресурсів, у практиці роботи;
  • всебічне сприяння підвищенню фахової, педагогічної майстерності педагогічних працівників шляхом популяризації педагогічної літератури і надання інформації про неї;
  • формування в учнів вмінь та навичок бібліотечного користувача;
  • створення умов у шкільній бібліотеці для позитивної мотивації читання;
  • формування правової культури читачів, громадянськості, патріотизму,

ТИПОВІ ПРАВИЛА користування бібліотеками в Україні

1.Загальні положення

1.1. Типові правила користування бібліотеками в Україні, розроблені у відповідності до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», із змінами і доповненнями, поширюються на мережу діючих бібліотек усіх форм власності та підпорядкування і організацію бібліотечної справи.

(пункт у новій редакції: Наказ зареєстровано 538/5729 22.06.2001

Мінку.льтури_ № 319 25.05.20011

1.2. На підставі Типових правил кожна бібліотека України розробляє власні правила користування відповідно до її статусу, цільового призначення, складу користувачів, спеціалізації бібліотечних фондів.

2. Права користувачів

2.1. Кожний громадянин України незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування на території України, яке може бути у формі: абонемента (у тому числі міжбібліотечного), системи читальних залів, дистанційного обслуговування засобами телекомунікації, бібліотечних пунктів, пересувних бібліотек. (пункт у новій редакції: Наказ зареєстровано 538/5729 22.06.2001Мінкультури_ № 319 25.05.2001)

2.2. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України. (пункт у новій редакції: Наказ зареєстровано № 538/5729 22.06.2001Мінкультури_ № 319 25.05.2001)

2.3.Користувачі бібліотеки мають право:

безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат (крім комерційних баз даних);

безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;

безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки, крім документів, придбаних за кошти, одержані від господарської діяльності бібліотеки;

одержувати документи або їх копії через міжбіблотечний абонемент (далі — МБА);

одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв'язку;

користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі;

брати участь у роботі бібліотечних рад. (пункт у новій редакції: Наказ зареєстровано № 538/5729 22.06.2001Мінкультури_ 319 25.05.2001)

2.4. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою одноразово не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшено до 15 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується. Кожна бібліотека самостійно визначає види й типи документів, що видаються лише в читальному залі.

Спеціальні бібліотеки можуть установлювати інші терміни з урахуванням контингенту користувачів і специфіки їхнього обслуговування.

2.5. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому документі.

Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

2.6.Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також: видання, одержані по МБА, видаються для користування тільки у читальному залі.

При наданні користувачам документів, які мають підвищений попит, додому бібліотекою визначається розмір коштів, що передаються користувачами як забезпечення виконання ними зобов'язань щодо повернення одержаних у бібліотеці документів. За дітей кошти вносять батьки або особи, під наглядом яких перебувають діти. Якщо одержані в бібліотеці у такий спосіб документи не повертаються користувачами в зазначений термін і дії щодо їх по вернений не мають результату, то кошти зараховуються на поточний рахунок бібліотеки і використовуються на придбання чи оправлення бібліотечних документів.

(пункт у новій редакції: Наказ зареєстровано № 538/5729 22.06.2001

Мінкультури_ № 319 25.05.2001)

2.8. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек через МБА чи внутрішньосистемний книгообмін та міжнародний бібліотечний абонемент.

2.9. Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотечного закладу, мають право користуватися тільки його читальними залами або одержати документи додому у порядку, зазначеному в пункті

2.7 Типових правил. (пункт змінено: Наказ зареєстровано № 538/5729 22.06.2001 Мінкультури_ № 319 25.05.2001)

2.10. Користувачі бібліотек з вадами зору мають право на одержання документів на спеціальних носіях інформації через мережу спеціалізованих та інших загальнодоступних бібліотек.

(Правила доповнено пунктом: Наказ зареєстровано № 538/5729 22.06.2001

Мінкультури_ № 319 25.05.2001)

2.11. Користувачі бібліотек дитячого та юнацького віку мають право на бібліотечне обслуговування в загальнодоступних та спеціалізованих бібліотеках;

(Правила доповнено пунктом: Наказ зареєстровано № 538/5729 22.06.2001

Мінкультури_ № 319 25.05.2001)

2.12. Окремі категорії користувачів мають право на пільги, які встановлюються бібліотекою.

(Правила поповнено пунктом: Наказ за&єссггфопано Л»£ 538/5729 22.06.2001

Мінхультури_ № 319 25.05.2001)

3. Обов'язки користувачів

3.1. Для запису до бібліотеки громадяни пред'являють паспорт або документ, що його замінює, фотокартку (для бібліотеки, де видається читацький квиток), ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов'язання їх виконувати й дають відомості для заповнення реєстраційної картки або читацького формуляра.

У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен негайно повідомити про це бібліотеку у місячний термін.

(абзац змінено: Наказ зареєстровано 538/5729 22.06.2001 Мінкультури_ №31925.05.2001)

Діти й підлітки до 16 років записуються в бібліотеку на підставі документа, який пред'являють їхні батьки, установи або особи, під наглядом яких перебувають діти.

3.2. У разі втрати читацького квитка користувач повинен заявити про це в бібліотеку, відшкодувати вартість його в розмірі, що відповідає витратам на його виготовлення, і отримати дублікат читацького квитка. (пункт змінено: Наказ зареєстровано № 538/5729 22.06.2001 Мінкультури_ 319 25.05.2001)

3.3.Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені у книгах дефекти несе користувач.

3.4.Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача.

(пункт у новій редакції: Наказ зареєстровано 538/5729 22.06.2001

Мінкультури_ № 319 25.05.2001)

3.5. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, а також одержаний через МБА, внутрішньо системний книгообмін за домовленістю з бібліотекою-фондоутримувачем, повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.

(пункт у новій редакції: Наказ зареєстровано № 538/5729 22.06.2001

Мінкультури_ № 319 25.05.2001)

3.6.За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.

3.7.Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.

3.8.Користувачі в бібліотеці мають дотримувати тиші. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Палити дозволяється тільки в спеціально відведеному місці.

3.9.Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в установлені терміни. У разі порушення термінів

3.10.користування документами сплачується пеня за кожний прострочений день. Розмір пені визначається бібліотекою.

3.11.(Правила доповнено пунктом: Наказ зареєстровано № 538/5729 22.06.2001

3.12.Мінкультури_ № 319 25.05.2001)

3.13.3.10. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване ви­користання створених бібліотекою баз даних, інших об'єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством.

3.14.(Правила доповнено пунктом : Наказ зареєстровано № 538/5729 22.06.2001

3.15.Мінкультури_ Л» 319 25.05.2001)

3.16.4. Обов'язки бібліотек з обслуговування користувачів

3.17.Бібліотеки зобов'язані:

3.18.інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека, в т.ч. й платні, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 534 від 05.06.97;

3.19.створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;

3.20.дбати про культуру обслуговування користувачів;

3.21.формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;

3.22.задовольняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких об'єднань, клубів за інтересами;

3.23.систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;

3.24.не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди;

3.25.(розділ доповнено абзацом: Наказ зареєстровано № 538/5729 22.06.2001

3.26.Мінкультури_ № 319 25.05.2001)

3.27.ураховувати читацькі запити при формуванні фонду, проведенні масових заходів;

3.28.створювати читацькі ради;

3.29.звітувати перед користувачами бібліотеки.

Кiлькiсть переглядiв: 2273

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Новини

Опитування

До кого Ви звернетеся за допомогою у виборі професії

Календар

Попередня Грудень 2023 Наступна
ПВСЧПСН
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031